Nackbesvär

Tänk på hållningen!
Håll in hakan litet och dra axlarna lätt bakåt.

Vrid huvudet långsamt från sida till sida. (~5 gånger/sida)

Böj huvudet åt sidan. (~ 5 gånger/sida)

Dra upp axlarna – slappna av. (~ 5 gånger)

Pressa huvudet rakt bakåt – pressa på litet med ena handen. (~ 5 – 10 gånger)