Allmänna villkor Mora Rehab & Gym AB

Ångerrätt

Vid köp av gymkort på nätet så har du enligt lag ångerrätt i 14 dagar. Om du däremot har köpt gymkort i receptionen så har du ingen ångerrätt.

Ångerfristen på 14 dagar börjar dagen efter att betalning skett.

Även om du inte börjar utnyttja gymkortet direkt så börjar alltså ångerfristen att löpa.

Om du vill utnyttja ångerrätten så ska du informera Mora Rehab antingen skriftligen till Mora Rehab & Gym AB, Örjasvägen 6, 792 36 Mora, eller mail till info@morarehab.se, eller per telefon 0250-14949 eller i receptionen.

Åldersgräns

Från 15 år får man träna på egen hand med eget gymkort. Från 11-14 år får man träna med eget gymkort, men i målsmans sällskap. Målsman ska ha eget gymkort.

Barn under 11 år får inte vistas i gymlokalen.

Trivselregler och träningsföreskrifter

Du som har gymkort på Mora Rehab & Gym förutsätts alltid att uppträda på ett sätt som inte stör övriga kortinnehavare eller personal.

Det är förbjudet att använda droger i gymlokalerna.

Du åläggs att följa de trivselregler och de regler för användning av utrustning som meddelas skriftligen eller muntligen av personal på Mora Rehab & Gym AB.

Ansvar

Mora Rehab & Gym ansvarar ej för förlust eller skada på grund av stöld, inbrott eller annat, på din egendom. Mora Rehab & Gym svarar dock för sådan skada eller förlust av egendom som beror på företagets vårdslöshet.

Du rekommenderas att använda de låsbara skåp som finns i omklädningsrummen och i korridoren. Eget hänglås måste medtagas. Lås får ej lämnas kvar i skåpet, om så sker så bryter vi upp skåpet efter 24 timmar och lägger eventuellt innehåll i en låda märkt med kvarglömda saker. Lådan står i korridoren.

Gymkortet

Gymkortet är personligt och kan inte överlåtas till någon annan. Du förbinder sig att vid besöket alltid dra ditt kort eller mobiltelefon över kortläsaren vid entrédörren.

Gymkortet ska vid anmodan kunna visas upp för personal. Det är inte tillåtet för dig att släppa in någon som saknar gymkort.

Doping

Mora Rehab & Gym har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat. Vi tar starkt avstånd från doping och tillåter oanmälda dopingkontroller.

Frysning av kort

Du har ingen rätt enligt lag att frysa ditt gymkort om du blivit sjuk, skadad eller reser bort. Vid beaktningsvärda omständigheter vid skada, sjukdom och graviditet, samt vid arbete, studier eller militärtjänstgöring på annan ort, mot uppvisande av intyg som styrker skälet till frysning så kan frysning beviljas. Frysning beviljas då i högst 6 månader.

Justering av allmänna villkor

Mora Rehab & Gym förbehåller sig rätten att justera de allmänna villkoren.  Vid justeringar som är till nackdel för dig får du säga upp avtalet från ändringens ikraftträdande. Uppsägningen ska göras senast 30 dagar efter att informationen om ändring gått ut.

Information om ändring ska skickas ut skriftligen via mail, anslag på gymmet eller hemsidan senast 60 dagar innan justeringen träder i kraft.

Personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker enligt aktuell dataskyddslagstiftning. Som innehavare av gymkort  har du möjlighet till insyn till hur dina personuppgifter hanteras. För information hänvisas till gällande personuppgiftspolicy  hos Zoezi AB och hos Mora Rehab & Gym.

Om gymmet har stängt

Om gymmet har stängt ned så att du inte kan utnyttja gymkortet längre kan du få tillbaka pengar för den tid som gymmet varit stängt.

Gymkort med autogiro

Dragning från kontot och bindningstid

Bindningstiden är 12 månader. Därefter löper avtalet som tillsvidareavtal.

Dragning sker den 28:e varje månad. Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Täckning måste finnas på kontot senast 00.01 på förfallodagen. Om täckning saknas för betalning görs ytterligare uttagsförsök. Om täckning fortsatt saknas så spärras kortet.

Mora Rehab & Gym skickar en betalningspåminnelse.  Vid betalningspåminnelse tillkommer en påminnelseavgift.

Uppsägning av avtalet

Uppsägning ska göras 30 dagar innan bindningstiden löper ut och 30 dagar innan tillsvidareavtalet önskas avslutas.

Informera Mora Rehab & Gym antingen skriftligen till Mora Rehab & Gym AB, Örjasvägen 6, 792 36 Mora, eller mail till info@morarehab.se eller per telefon 0250-14949, eller i receptionen.

Pandemi

Vid pandemi ska du fortsätta att betala så länge du har bindningstid kvar.

Se även text under rubriken Frysning.

Prisändring

Mora Rehab & Gym kan inte ändra priset under bindningstiden. När bindningstiden har löpt ut och avtalet fortsätter som ett tillsvidareavtal kan företaget ändra priset. Du får då information om prisändring minst 45 dagar innan ändringen så att du hinner säga upp avtalet om du inte längre vill fortsätta.

Avstängning

Mora Rehab & Gym har rätt att avsluta gymkortet/anslutningen till autogiro om du vid flertalet tillfällen inte haft täckning på kontot på förfallodagen, om du använt droger på gymmet, om du på gymmet släppt in person som saknar kort eller om du på annat sätt uppträtt olämpligt på gymmet.